Autor: Monika Żubrowska-Sudoł

Liczba artykułów: 17
Sorpcja i biodegradacja kwasów humusowych w złożach węglowych Nr 5/2000 Str. 187
Wstępne doświadczenia w usuwaniu azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym. Nr 10/2001 Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza przemian azotu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym Nr 11/2002 Str. 420
Stężenie tlenu rozpuszczonego a efektywność eliminacji związków węgla,azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym Nr 2/2004 Str. 62
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie złoża ruchomego (moving bed) w technologii oczyszczania ścieków Nr 7-8/2004 Str. 266
Korzyści z zastosowania technologii złoża ruchomego na przykładzie oczyszczalni w Pajęcznie Nr 7-8/2006 Str. 29
Badania wstępne nad biodegradacją ścieków pralniczych Nr 04/2007 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Dyskusja sposobów oceny efektywności biochemicznych procesów jednostkowych zachodzących podczas oczyszczania ścieków w reaktorze typu SBR Nr 05/2007 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Proces Anammox jako alternatywna metoda intensyfikacji usuwania azotu ze ścieków Nr 09/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ stężenia suchej masy zagęszczonych osadów nadmiernych na efektywność pozyskiwania związków organicznych w procesie mechanicznej dezintegracji- badania wstępne Nr 11/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Przegląd literatury nawykorzystaniem zdezintegrowanych osadów nadmiernych/recyrkulowanych do wspomagania usuwania ze ściekówzwiązków biogennych Nr 03/LXXXVIII/2014(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część I. Metodyka realizacji badań Nr 02/LXXXIX/2015(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część. II.Ocena efektywności oczyszczania ścieków jako narzędzie kontroli zasiedlania nośników biomasą Nr 03/LXXXIX/2015(marzec) Str. 96
» Zobacz streszczenie
Praktyczne aspekty wykorzystania dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji procesu denitryfikacji Nr 10/90/2016(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Praktyczne aspekty wykorzystania mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji usuwania związków biogennych - koncepcje rozwiązań technicznych Nr 11/90/2016(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Nitryfikacja – fakty i mity Nr 03/92/2018(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zmiany aktywności heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych bakterii tlenowych w osadzie zdezintegrowanym Nr 04/92/2018(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.