Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Prenumerata na 2024 rok

Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma.

Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

WARIANTY PRENUMERATY CZASOPISMA

(ceny brutto):

Cena pojedynczego egz. – 38,00zł

  • 432 zł -PRENUMERATA papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie doliczamy opłatę roczną dla miesięczników 42 zł ,
  • 360 zł- PRENUMERATA cyfrowa – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytułu,
  • 552 zł -PRENUMERATA PLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z linkiem aktywacyjnym dostęp.

PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ www.sigma-not.pl – to największa polska internetowa baza czasopism i artykułów technicznych, wyposażona w szybką i skuteczną wyszukiwarkę tematyczną, umożliwiającą dostęp no-line do ponad 128 000 publikacji z różnych dziedzin.

Dla Państwa wygody Portal Informacji Technicznej zmienił swoje oblicze. Zyskał nową, przejrzystą szatę graficzną oraz pojawiły się nowe funkcje ułatwiające zakup pojedynczych artykułów i całych zeszytów. Każdy Prenumerator wersji cyfrowej oraz prenumeraty PLUS otrzyma indywidulany kod dostępu do zamówionego czasopisma. Logowanie do NOWEGO Portalu Informacji Technicznej stało się łatwiejsze.

Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

Prenumeratę można zamówić

mailem: prenumerata@sigma-not.pl,

przez Internet: www.sigma-not.pl,

listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ks. J.Popiełuszki 19/21,01-595 Warszawa,

telefonicznie:(22) 8403086 lub 22 8403589

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego. 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.)

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”