Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Aktualności

Last issue

Latest news

Issue 02/2024 (February)

Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption. Part 2. – calculations. Part 2 – calculationsDOI:

Czytaj więcej »

Issue 12/2023 (December)

Influence of hydrogen blended gas transmission under transient flow on L485ME steel grade fracture toughnessDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Abstract In the present

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”