Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Editors

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Editor in chief

prof. dr hab. Eng. Andrzej J. Osiadacz prof. PW ,

Head of Department – Representative of the Board
mgr inż. Grażyna Zalewska

Theme Editors:

D.Eng. Grzegorz Rosłonek

dr inż. D. Eng. Piotr Manczarski

dr hab. D. Eng. Małgorzata Kwestarz

D. Eng. Katarzyna Umiejewska prof. at the University

prof. D Eng. Kowalska prof. at the University

Head of Department – Representative of the Board
M. Eng. Grażyna Zalewska

Scientific Council

Gazownictwo

Prof. D Eng. Stanisław Nagy – Przewodniczący Rady- profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,. Od roku 2021 jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki AGH. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

Prof. Oleksandr Pryimak Department of Gas and Heat Engineering Technologies Kyiv National University of Construction and Architecture
31 Povitroflotskiy Pr., Kyiv-37, Ukraine, 03037;

Gospodarka odpadami

Prof. Antonio Albuquerque – University of Beira Interior, 6201-001 Covilha – Portugalia

Prof. D Eng. Andrzej BiałowiecUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierownik Katedry Biogospodarki Stosowanej oraz Zespołu waloryzacji odpadów i biomasy. ul. Chełmońskiego 37a, 51–630 Wrocław

Oczyszczanie wody i ścieków

Dr Kiran Tota-Maharaj-Reader in Civil and Environmental Engineering (Water & Environmental Engineering) , Department of Civil Engineering, School of Infrastructure & Sustainable Engineering, College of Engineering and Physical Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, UK

Prof. D inż. Marcin Zieliński -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn

Odnawialne źródła energii

Mgr inż. Libor Čagala, GasNet, s.r.o. Brno Specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodorowych. GasNet, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

Mgr inż. Marcin Nocoń– Specjalista z zakresu projektowania biogazowni, technologii pozyskiwania biogazu oraz biometanu. PGNiG S.A. Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.

Wodociągi i kanalizacja

Myroslav Malovanyy, Doctor of science, prof., head of Ecology and Sustainable Environmental Management Department, Lviv National Polytechnic University, Ukraine.

Dr.hab. Inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków. Politechnika Lubelska

Last issue

Latest news