Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Editors

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. D Eng. Andrzej J. Osiadacz prof. PW ,

Head of Department – Representative of the Board
M. Eng. Grażyna Zalewska

Theme Editors:

Gas industry

D Eng. Wojciech Kostowski – Silesian University of Technology

D.Eng. Grzegorz Rosłonek

Waste Management

dr inż. Piotr Manczarski-Warsaw University of Technology

Oczyszczanie wody i ścieków

dr inż. Katarzyna Umiejewska -Warsaw University of Technology

Odnawialne źródła energii

D Eng. Malgorzata Kwestarz-Warsaw University of Technology

dr inż. Piotr Jadwiszczak-Wrocław University of Technology

Waterworks and Sewerage

prof. D Eng. Beata Kowalska-Lublin University of Technology

D Eng. .Zbyslaw Dymaczewski -Poznan University of Technology

Head of Department – Representative of the Board

M. Eng. Grażyna Zalewska

Scientific Council

Gazownictwo

Prof. D Eng. Stanisław Nagy – Przewodniczący Rady- profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,. Od roku 2021 jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki AGH. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

Prof. Oleksandr Pryimak – Department of Gas and Heat Engineering Technologies Kyiv National University of Construction and Architecture

Gospodarka odpadami

Prof. Antonio Albuquerque – University of Beira Interior, 6201-001 Covilha – Portugalia

Prof. D Eng. Andrew Białowiec – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierownik Katedry Biogospodarki Stosowanej oraz Zespołu waloryzacji odpadów i biomasy. ul. Chełmońskiego 37a, 51–630 Wrocław

Oczyszczanie wody i ścieków

Dr Kiran Tota-Maharaj-Reader in Civil and Environmental Engineering (Water & Environmental Engineering) , Department of Civil Engineering, School of Infrastructure & Sustainable Engineering, College of Engineering and Physical Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, UK

Prof. D inż. Marcin Zieliński -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn

Odnawialne źródła energii

Prof. D Eng. Waldemar Kamrat – Department of Electrical Power Engineering, Gdansk University of Technology, Director of the Nuclear Energy Center, Gdansk University of Technology

Mgr inż. Marcin Nocoń– Specjalista z zakresu projektowania biogazowni, technologii pozyskiwania biogazu oraz biometanu. PGNiG S.A. Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.

Wodociągi i kanalizacja

Myroslav Malovanyy, Doctor of science, prof., head of Ecology and Sustainable Environmental Management Department, Lviv National Polytechnic University, Ukraine.

Dr.hab. Inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków. Politechnika Lubelska

Last issue

Latest news

Issue 03/2024 (March)

Intercomparison in the field of high-pressure calibration of gas metersDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Abstract One of activities meant to confirm the

Czytaj więcej »

Issue 02/2024 (February)

Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption. Part 2. – calculations. Part 2 – calculationsDOI:

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”