Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Zespół redakcyjny

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż Andrzej J. Osiadacz ,

Z-ca Redaktora Naczelnego

dr inż. Piotr Jadwiszczak

Sekretarz redakcji
mgr inż. Grażyna Zalewska
 

Redaktorzy Tematyczni:

Gazownictwo

dr hab. inż. Wojciech Kostowski – Politechnika Śląska

dr Grzegorz Rosłonek (PGNiG),

Gospodarka Odpadami

dr inż. Piotr Manczarski-Politechnika Warszawska

Oczyszczanie wody i ścieków

dr inż. Katarzyna Umiejewska -Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jerzy Mikosz (Politechnika Krakowska)

Odnawialne źródła energii

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz-Politechnika Warszawska

Wodociągi i Kanalizacja

prof. dr hab. inż. Beata Kowalska-Politechnika Lubelska

dr  hab. inż. .Zbysław Dymaczewski -Politechnika Poznańska

Skład Rady Programowo – Naukowej   miesięcznika GWiTS

Gazownictwo

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – Przewodniczący Rady- profesor Akademii Górniczo-Hutniczej,  kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,. Od roku 2021 jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki AGH. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

Dr Ricardo Bolado Lavin – European – Commission, Joint Research Centre, Petten, the Netherlands

Gospodarka odpadami

Prof. Antonio Albuquerque – University of Beira Interior, 6201-001 Covilha – Portugalia 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Białowiec – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierownik Katedry Biogospodarki Stosowanej oraz Zespołu waloryzacji odpadów i biomasy. ul. Chełmońskiego 37a, 51–630 Wrocław

Oczyszczanie wody i ścieków

Dr Kiran Tota-Maharaj-Reader in Civil and Environmental Engineering (Water & Environmental Engineering) , Department of Civil Engineering, School of Infrastructure & Sustainable Engineering, College of Engineering and Physical Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, UK

Prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska,  ul. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn

Odnawialne źródła energii

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej

Mgr inż. Marcin Nocoń– Specjalista z zakresu projektowania biogazowni, technologii pozyskiwania biogazu oraz  biometanu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  S.A. ul. Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.

Wodociągi i kanalizacja

Myroslav Malovanyy, Ph.D, D.Sc., professor., Head of Ecology and Sustainable Environmental Management Departamentu, Lviv National Polytechnic University, Ukraine.

Dr.hab. Inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków. Politechnika Lubelska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”