Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Zespół redakcyjny

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż Andrzej J. Osiadacz ,

Sekretarz redakcji
mgr inż. Grażyna Zalewska
 

Redaktorzy Tematyczni:

Gazownictwo

dr hab. inż. Wojciech Kostowski – Politechnika Śląska

dr Grzegorz Rosłonek (PGNiG),

Gospodarka Odpadami

dr inż. Piotr Manczarski-Politechnika Warszawska

Oczyszczanie wody i ścieków

dr inż. Katarzyna Umiejewska -Politechnika Warszawska

Odnawialne źródła energii

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz-Politechnika Warszawska

dr inż. Piotr Jadwiszczak-Politechnika Wrocławska

Wodociągi i Kanalizacja

prof. dr hab. inż. Beata Kowalska-Politechnika Lubelska

dr  hab. inż. .Zbysław Dymaczewski -Politechnika Poznańska

Kierownik Zakładu – Pełnomocnik Zarządu

mgr inż. Grażyna Zalewska

Skład Rady Programowo – Naukowej   miesięcznika GWiTS

Gazownictwo

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – Przewodniczący Rady- profesor Akademii Górniczo-Hutniczej,  kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,. Od roku 2021 jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki AGH. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

Prof. Oleksandr Pryimak Department of Gas and Heat Engineering Technologies Kyiv National University of Construction and Architecture 
31 Povitroflotskiy Pr., Kyiv-37, Ukraine, 03037;

Gospodarka odpadami

Prof. Antonio Albuquerque – University of Beira Interior, 6201-001 Covilha – Portugalia 

Prof. dr hab. inż. Andrzej BiałowiecUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierownik Katedry Biogospodarki Stosowanej oraz Zespołu waloryzacji odpadów i biomasy. ul. Chełmońskiego 37a, 51–630 Wrocław

Oczyszczanie wody i ścieków

Dr Kiran Tota-Maharaj-Reader in Civil and Environmental Engineering (Water & Environmental Engineering) , Department of Civil Engineering, School of Infrastructure & Sustainable Engineering, College of Engineering and Physical Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, UK

Prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska,  ul. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn

Odnawialne źródła energii

Mgr inż. Libor Čagala, GasNet, s.r.o.,Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Republika Czeska. Specjalista w zakresie  odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodorowych. GasNet, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

Mgr inż. Marcin Nocoń– Specjalista z zakresu projektowania biogazowni, technologii pozyskiwania biogazu oraz  biometanu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  S.A. ul. Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.

Wodociągi i kanalizacja

Myroslav Malovanyy, Ph.D, D.Sc., professor., Head of Ecology and Sustainable Environmental Management Departamentu, Lviv National Polytechnic University, Ukraine.

Dr.hab. Inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków. Politechnika Lubelska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »