Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG Kędzierski
DOI: 10.15199/17.2024.1.1

Grzegorz Rosłonek


Wykorzystanie bateryjnych magazynów energii do optymalizacji produkcji ciepła w ciepłownictwie
DOI: 10.15199/17.2024.1.2

Rafał Nowakowski


Redukcja emisji tlenków azotu ze spalin specjalnych urządzeń techniki cieplnej
DOI: 10.15199/17.2024.1.3

Alexander Shkarovskiy, Agnieszka Maliszewska


Okresowa zmienność jakości wód opadowych w zbiornikach przydrożnych oraz możliwość wykorzystania zgromadzonej wody
DOI: 10.15199/17.2024.1.4

Tomasz Zubala


Zastosowanie techniki FTIR i metod chemometrycznych do oceny procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych osadem czynnym
DOI: 10.15199/17.2024.1.5

Krzysztof Piaskowski, Bartosz Walendzik


Nowe podejście do problematyki recyklingu zużytych katalizatorów
DOI: 10.15199/17.2024.1.6

Joanna Willner, Agnieszka Fornalczyk, Bernadeta Gajda, Agnieszka Sobianowska-Turek

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”