Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG Kędzierski
DOI: 10.15199/17.2024.1.1

Grzegorz Rosłonek


Wykorzystanie bateryjnych magazynów energii do optymalizacji produkcji ciepła w ciepłownictwie
DOI: 10.15199/17.2024.1.2

Rafał Nowakowski


Redukcja emisji tlenków azotu ze spalin specjalnych urządzeń techniki cieplnej
DOI: 10.15199/17.2024.1.3

Alexander Shkarovskiy, Agnieszka Maliszewska


Okresowa zmienność jakości wód opadowych w zbiornikach przydrożnych oraz możliwość wykorzystania zgromadzonej wody
DOI: 10.15199/17.2024.1.4

Tomasz Zubala


Zastosowanie techniki FTIR i metod chemometrycznych do oceny procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych osadem czynnym
DOI: 10.15199/17.2024.1.5

Krzysztof Piaskowski, Bartosz Walendzik


Nowe podejście do problematyki recyklingu zużytych katalizatorów
DOI: 10.15199/17.2024.1.6

Joanna Willner, Agnieszka Fornalczyk, Bernadeta Gajda, Agnieszka Sobianowska-Turek

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”