Szukaj

Profil czasopisma

„Gaz, Woda i Technika Sanitarna” jest miesięcznikiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). Zeszyty naszego czasopisma ukazują się od 1921 roku.

Obszar tematyczny

Jesteśmy polskim czasopismem naukowym, publikującym artykuły naukowe z obszarów:

  • gazownictwo konwencjonalne, wodorowe i biogazowe,
  • wodociągi i kanalizacja,
  • technika sanitarna i instalacje sanitarne,
  • gospodarka odpadami i odzysk surowców,
  • odnawialne źródła energii i bioenergia,
  • efektywność energetyczna i zarządzanie energią,
  • zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna,
  • ochrona wód, gleb i atmosfery,
  • oczyszczanie i technologia wody i ścieków,
  • energia i technologie przyszłości.

Język publikacji

Czasopismo przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku angielskim i polskim. W polskojęzycznych publikacjach tytuł, streszczenie i podpisy pod rysunkami są dwujęzyczne, w języku polskim i w języku angielsku.

Open Access

Artykuły naukowe opublikowane od maja 2021 dostępne są bezpłatnie w trybie otwartego dostępu Open Access w formie plików PDF do pobrania.

Bazy publikacji

Nasze czasopismo należy do baz danych: 

Artykuły naukowe opublikowane w naszym czasopiśmie są widoczne i wyszukiwalne w portalach:

Nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje wydawnicze

Nasze czasopismo posiada międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego: ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Wszystkie publikowane artykuły naukowe są oznaczane cyfrowym identyfikatorem dokumentu elektronicznego (digital object identifier) DOI: 10.15199/17

Na stronie wydawnictwa SIGMA-NOT można zakupić dostęp do elektronicznych wersji artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie od 2004 roku

Skip to content