Szukaj

Prenumerata i reklama

Prenumerata

Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma.

Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

Warianty prenumeraty

  • PRENUMERATA PAPIEROWA – cena 432 zł/rok brutto – czasopismo wysyłane będzie do prenumeratora w wersji papierowej. Koszt przesyłki 42 zł/rocznie brutto doliczany do prenumeraty.
  • PRENUMERATA CYFROWA – cena 360 zł/rok brutto – dostęp do czasopisma w wersji cyfrowej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl. Prenumerator otrzymuje indywidualny kod dostępu.
  • PRENUMERATA PLUS – cena 552 zł/rok brutto – prenumerator otrzymuje czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za wysyłkę), dostęp do wersji cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z linkiem aktywacyjnym dostęp.

Cena pojedynczego egz. to 38 zł brutto.

Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

Zamawianie prenumeraty

Prenumeratę można zamówić:

  • drogą mailową: prenumerata@sigma-not.pl
  • przez internet: www.sigma-not.pl
  • telefonicznie: (22) 840 30 86 lub (22) 840 35 89

Dane do przelewu

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego. 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Zamieszczanie reklam

Oferujemy dwie podstawowe formy publikowania reklam: