Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Polscy przedsiębiorcy będą zabiegali w UE o inwestycje wodne

Przy Federacji Przedsiębiorców Polskich powstał Komitet ds. Wody – pierwsza w Polsce inicjatywa firm i organizacji branżowych mająca na celu udział w pracach UE nad przyszłą kompleksową strategią wodną. Utworzyły go: FPP, Amiblu Poland, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Izba Gospodarcza-Wodociągi Polskie.

Utworzenie komitetu jest odpowiedzią na tzw. Blue Deal – inicjatywę Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC) podjętą w obliczu coraz większych problemów z dostępnością wody na Starym Kontynencie. Po debatach ekspertów planuje on przedstawić w październiku 2023 roku serię propozycji dotyczących m.in. ochrony zasobów wodnych, przewidywania i ograniczania skutków jej niedoborów, w tym coraz częstszych susz, a także ogłosić konieczność ustanowienia w UE „Niebieskiego Ładu”. Ma to doprowadzić do uznania wody za priorytet przez Komisję Europejską oraz wdrożenia we Wspólnocie kompleksowej strategii wodnej, powiązanej z już realizowanym „Zielonym Ładem”.

– Tworzymy Komitet, żeby przygotować firmy do przyszłych nowych regulacji, a także zabiegać o jak najkorzystniejsze rozwiązania legislacyjne dla polskich interesariuszy, zwłaszcza w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i zamówień publicznych – powiedział Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Będziemy działać w kraju, ale także na poziomie UE, informować, edukować, budować koalicje wokół konkretnych projektów i poparcie dla polskich postulatów w zakresie gospodarki wodnej. W EESC działają już grupy robocze, pracujące nad szczegółami propozycji. Będą one dotyczyły m.in. zrównoważonej i odpornej infrastruktury wodnej i sieci dystrybucyjnych, technologii wodooszczędnych czy konieczności wprowadzenia strategicznego planu gwarantującego dostęp do bezpiecznej wody dla rolnictwa. Wartość projektów szacuje się na kilkaset miliardów euro. W ramach EU Blue Deal mają być realizowane inwestycje o różnej skali, przede wszystkim zwiększające retencję, ale także dotyczące m.in. wody szarej i obiegu zamkniętego, stosowania wody w energetyce atomowej, monitoringu wód i ścieków itp.

– Komitet jest prekursorską inicjatywą, dzięki której biznes z branży wodnej będzie miał szansę uczestniczyć w europejskim procesie legislacyjnym. Polska jest jednym z krajów o najniższych zasobach wody w Europie i fundusze na inwestycje, zwłaszcza w retencję, są niezbędne. Nasza firma działa od lat na rzecz ochrony środowiska, w tym minimalizowania strat wody i ochrony jej zasobów. Z tego względu zależy nam, żeby przyszłe przetargi w ramach Blue Deal uwzględniały obowiązkowo także czynniki środowiskowe, na przykład ślad węglowy, czy obszar recyclingu – podkreślił Tomasz Wojtczak, dyrektor Zarządzający Amiblu Poland. Komitet ds. Wody jest inicjatywą otwartą, do której mogą przystępować firmy działające w sektorze wodnym i budowlanym, przedsiębiorstwa dla których woda stanowi ważny element produkcji np. branża rolno-spożywcza, a także instytucje, organizacje i związki branżowe. W najbliższych miesiącach członkowie Komitetu planują spotkania z przedstawicielami EECS i Parlamentarnej Grupy ds. Wodnych PE w Brukseli, udział w pracach zespołów roboczych, stworzenie polskiej grupy interesariuszy korporacyjnych, a także podjęcie jak najszybciej rozmów z europarlamentarzystami, w tym przedstawicielami krajów zmagających się, podobnie jak Polska, z problemami w zakresie retencji i niedoborem wody.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »