Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Uruchomienie nowego Laboratorium Instalacji Sanitarnych Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

W dniu inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uroczyście otworzono Laboratorium Instalacji Sanitarnych.

Powstanie Laboratorium było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Kierownikiem projektu i jednocześnie opiekunem merytorycznym Laboratorium jest dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. Uczelni.

Laboratorium powstało przy wydatnej pomocy firmy Grohe Polska sp. z o.o. w ramach umowy o współpracy z Wydziałem w zakresie dydaktyki. Przy tworzeniu Laboratorium zaproszono także inne firmy z branży sanitarnej, jak Wilo Polska i Kessel.

Uroczystego otwarcia Laboratorium dokonali: dziekan Wydziału, dr hab. Inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Pan Maciej Pawlak, przedstawiciel firmy Grohe Polska sp. Z o.o. oraz kierownik projektu dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni.

W Laboratorium zainstalowano stanowiska pomiarowe,, umożliwiające badanie różnych konstrukcji baterii czerpalnych, zarówno pod kątem ich właściwości hydraulicznych, jak i możliwości oszczędzania wody i energii. Zainstalowano również różne rozwiązania urządzeń sanitarnych, odprowadzających ścieki w postaci ścian instalacyjnych, gdzie studenci mogą szczegółowo zapoznać się z aspektami konstrukcyjnymi i montażowymi przyborów sanitarnych.

Zajęcia praktyczne prowadzone w Laboratorium Instalacji Sanitarnych umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładach i zajęciach projektowych oraz nabycie umiejętności praktycznych, związanych z montażem i wykonawstwem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Prowadzenie zajęć w nowym Laboratorium pozwoli na zapoznanie studentów z nowymi trendami w branży instalacji sanitarnych, związanymi z aspektami oszczędzania wody i energii oraz wprowadzania rozwiązań technicznych, związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (np. powtórne wykorzystywanie części zużytej wody w budynku).

Przewiduje się, że Laboratorium Instalacji Sanitarnych będzie także wykorzystywane przez studentów z innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, w ramach prowadzonych przedmiotów dydaktycznych, związanych z instalacjami wewnętrznymi w budynkach, takich jak Międzywydziałowy Interdyscyplinarny Projekt mpiBIM, Instalacje, infrastruktura i technologie energooszczędne oraz Building Services, Infrastructure and Energy-efficient Technologies, prowadzonych na studiach polsko- i anglojęzycznych na Wydziale Architektury(jc)

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”