Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

XII edycja Konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023”

Ideą konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI” im. Stanisława Staszica, organizowanego po raz XII przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jest promowanie innowacyjnych produktów, technologii i usług, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. W każdej edycji nagradzane są osiągnięcia naukowe i biznesowe, kreatywność  przedsiębiorców oraz interdyscyplinarność rozwiązań. Laureatom wyróżnionym Złotym, Srebrnym i Brązowym „LAUREM  INNOWACYJNOŚCI”,  przysługuje prawo do korzystania z zaszczytnego tytułu i znaku ,dla wzmocnienia wiarygodności i prestiżu prowadzonej działalności. Motywuje to kandydatów do udziału w konkursie adresowanym do firm, które mają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Z każdym roku poszerza się elitarny krąg laureatów poszczególnych edycji.

Termin składania aplikacji do XII edycji Konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023” upływa 20 września 2023 r.  Uroczysta Gala ogłoszenia wyników Konkursu planowana jest w październiku 2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

–  budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo,

–  ekologia i efektywność energetyczna,

–  energetyka, elektrotechnika,

– górnictwo i hutnictwo,

– informatyka, oprogramowanie,

– automatyka,

– mechanika, maszyny i urządzenia,

– technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia,

– przemysł spożywczy, gastronomia,  rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna,

 -technika wojskowa,

– logistyka, transport, komunikacja,

– włókiennictwo, inżynieria materiałowa,

– usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym

Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi jest dostępny na stronie:  www.laurinnowacyjnosci.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”