Autor: Barbara Tchórzewska-Cieślak

Liczba artykułów: 19
Metoda wyznaczania niezawodności podsystemu dystrybucji gazu ziemnego dla jednostek osadniczych. Nr 12/2001 Str. 
» Zobacz streszczenie
Model niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania stacji uzdatniania wody Nr 10/2003 Str. 352
Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę Nr 2/2005 Str. 6
» Zobacz streszczenie
Metoda zintegrowanej oceny ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody Nr 1/2006 Str. 
» Zobacz streszczenie
Standaryzacja ilościowa w metodzie drzewa zdarzeń Nr 6/2006 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Wody mineralne i lecznicze w uzdrowiskach Podkarpacia Nr 11/2006 Str. 57
Możliwość zastosowania sieci bayesowskich w analizie niezawodności podsystemu. Nr 01/2007 Str. 
» Zobacz streszczenie
Propozycja nowej systematyki własności funkcjonowania systemu na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę Nr 05/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wybrane problemy bezpieczeństwa SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Nr 04/2009 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Bayesowski model ryzyka awarii sieci wodociągowej Nr 09/2009 Str. 54
Ryzyko awarii sieci wodociągowej Nr 03/2010 Str. 38
» Zobacz streszczenie
Blackout czyli wielka ciemność-źródłem zawodności dostawy wody do spożycia Nr 04/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zapobieganie szkodom w środowisku wodnym Nr 10/2011 Str. 
Podstawy rozmytej analizy niezawodności w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę metodą drzew uszkodzeń Nr 10/2012 Str. 419
Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody Nr 10/2012 Str. 450
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych Nr 10/2013 Str. 
Analiza zmian produkcji oraz zużycia wody w miastach powiatowych południowo-wschodniej Polski Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie zaawansowanych metod matrycowych w analizie ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Znaczenie aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej Nr 05/93/2019(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.