Autor: Andrzej Kuliczkowski

Liczba artykułów: 13
Problemy projektowania odnowy przewodów kanalizacyjnych. Nr 5/2001 Str. 158
Kryteria doboru i trwałości rozwiązań materiałowych rur Nr 4/2002 Str. 126
Odkształcalność - istotną zaletą rur z tworzyw sztucznych Nr 5/2002 Str. 178
» Zobacz streszczenie
Nieprawidłowości hydrauliczno-eksploatacyjne kanałów badanych techniką video Nr 1/2004 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Problemy dotyczące odnowy rurociągów i kanałów już wcześniej bezwykopowo odnowionych Nr 5/2005 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Współczynnik amortyzacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej poddanej bezwykopowej odnowie Nr 7,8/08 Str. 35
» Zobacz streszczenie
Hydrauliczne aspekty bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych. Nr 01/2009 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Strategie odnowy przewodów wodociągowych Nr 2/2010 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych Nr 01/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych Nr 03/LXXXVIII/2014(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wyzwania dotyczące bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Nr 02/92/2018(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Jakość wykonawstwa nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC na wybranym przykładzie Nr 03/93/2019(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Projektowanie bezwykopowej wymiany przewodów gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych z powiększaniem ich przekroju poprzecznego Nr 09/93/2019(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.