Autor: Andrzej Kotowski

Liczba artykułów: 26
Badanie charakterystyk przepływu bocznych przelewów burzowych z dławionym odpływem Nr 2/2000 Str. 56
Analiza równań ruchu cieczy w kanałach z bocznymi przelewami Nr 3/2000 Str. 97
Badania sprawności sieci kanalizacyjnych na terenach szkód górniczych. Nr 11/2000 Str. 445
Podstawy projektowania i zasady wymiarowania separatorów objętościowych ścieków burzowych na kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej Nr 5/2002 Str. 167
» Zobacz streszczenie
Wstępne wyniki badań oporów przepływu cieczy w rurociągach i kształtkach z polipropylenu Nr 11/2003 Str. 388
Straty ciśnienia w układach kształtek z polipropylenu Nr 10/2004 Str. 340
Podstawy metodologiczne badań parametrów hydraulicznych ciśnieniowych rurociągów i kanałów z tworzyw sztucznych Nr 1/2005 Str. 18
O potrzebie dostosowania zasad wymiarowania kanalizacji w Polsce do wymagań normy PN-EN 752 i zaleceń Europejskiego Komitetu Normalizacji Nr 6/2006 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Koncepcja renowacji kanału z oszacowaniem wpływu wybranej techniki rehabilitacji na warunki przepływu ścieków Nr 12/2007 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Wpływ założeń eksploatacyjnych na parametry konstrukcyjne przelewów burzowych z dławionym odpływem Nr 7,8/08 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Metodologia wymiarowania poddennych promienistych ujęć wody z nowym sposobem nafiltrowania drenów. Nr 01/2009 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Stosować przepływowe czy przelewowe zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych Nr 02/2009 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Weryfikacja zasad wymiarowania zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych w Polsce Nr 04/2009 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Ocena przydatności dotychczasowych wzorów na natężenie opadów deszczowych do projektowania odwodnień terenów w Polsce Nr 11/2009 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Modele fizykalne opadów do projektowania kanalizacji we Wrocławiu Nr 06/2010 Str. 7
Probabilistyczne modele opadów miarodajnych do projektowania i weryfikacji częstości wylewów z kanalizacji we Wrocławiu Nr 06/2010 Str. 13
Racjonalizacja konstrukcji regulatorów wirowych ze względu na efektywność dławienia przepływu cieczy Nr 05/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
O konieczności ujednolicenia zasad tworzenia modeli opadów miarodajnych do wymiarowania kanalizacji w Polsce Nr 07-08/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej na osiedlu Rakowiec we Wrocławiu Nr 03/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Trendy zmian wysokości i intensywności opadów maksymalnych do modelowania kanalizacji we Wrocławiu Nr 05/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Prognozowane skutki ocieplenia klimatu w modelowaniu przeciążeń systemów kanalizacyjnych w Polsce Nr 05/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza przemieszczania się opadów deszczowych nad Wrocławiem Nr 05/LXXXIX/2015(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
O projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach hydrologicznych miasta Wrocławia Nr 11/LXXXIX/2015(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu Nr 11/LXXXIX/2015(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Budowa modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni deszczowej we Wrocławiu Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Prognozowane wysokości opadów do 2050 roku w świetle obserwowanych zmian klimatu we Wrocławiu Nr 08/93/2019(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.