Numer czasopisma: 5/95/2021(maj)

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

 
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 maja b.r. zostałem powołany na stanowisko Redaktora Naczelnego miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, czasopisma naukowo-technicznego bardzo zasłużonego dla inżynierii i ochrony środowiska w Polsce, które w tym roku obchodzi swój jubileusz – 100 lecia. Dziękuję mojemu poprzednikowi, Prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Heidrichowi oraz jego współpracownikom, za wiele lat owocnej współpracy. Wierzę, że nowe Kolegium Redakcyjne sprosta zadaniu, jakim jest redagowanie nowoczesnego czasopisma, publikującego ciekawe artykuły, które będą interesującą lekturą dla naszych Czytelników. Będziemy się starali aby w każdym numerze znalazły się artykuły tematycznie, odpowiadające głównym działom naszego czasopisma. Poniżej przedstawiam współpracujące ze mną osoby (redaktorzy tematyczni) oraz ich obszary merytoryczne.
 
– Gazownictwo – mgr inż. Wojciech Burzyński (Emerson Process Management),
– Gospodarka Odpadami – dr inż. Piotr Manczarski (Politechnika Warszawska),
– Oczyszczanie Wody i Ścieków – dr inż. Katarzyna Umiejewska (Politechnika Warszawska),
– Odnawialne Źródła Energii – dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz (Politechnika Warszawska),
– Wodociągi i Kanalizacja – prof. dr hab. inż. Beata Kowalska (Politechnika Lubelska).

 
                                                                              Andrzej J. Osiadacz
                                                                              Redaktor Naczelny
Paliwa gazowe niekonwencjonalne » Zobacz streszczenie Grzegorz Rosłonek
Analiza zmian wybranych wskaźników jakości wody w systemie wodociągowym » Zobacz streszczenie Agnieszka Dobrowolska
Beata Kowalska
Wykorzystanie oprogramowania QGIS w analizie infiltracji sieci kanalizacyjnej w Grodzisku Mazowieckim » Zobacz streszczenie Agata Halikowska
Katarzyna Miszta-Kruk
Maciej Mański
Ocena efektywności technologicznej biologicznego oczyszczania gazów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych » Zobacz streszczenie Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
Elektrownia fotowoltaiczna w skali makro i mikro » Zobacz streszczenie Katarzyna Obrębska
Łukasz Merle
Małgorzata Kwestarz
Systemy Ciepłownicze i Gazownicze – nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej » Zobacz streszczenie Maciej Chaczykowski


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.