Projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET 7.2
Michał Strzeszewski
Piotr Wereszczyński
  
Słowa kluczowe: oprogramowanie, wodociąg.
Streszczenie
Artykuł omawia podstawowe metody projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu
Audytor SET 7.2. Projektowanie graficzne jest znacznie szybsze oraz daje możliwość łatwiejszego wykrywania błędów w porównaniu
z metodami tradycyjnymi. Dwie główne metody projektowania to projektowanie na rozwinięciu i projektowanie na
rzutach. W przypadku projektowania na rzutach, program automatycznie tworzy trójwymiarowy model instalacji, który może być
zaprezentowany w formie trójwymiarowej wizualizacji oraz rysunku aksonometrycznego. Integracja w jednej aplikacji modułów
do projektowania trzech systemów ułatwia wykrywanie kolizji pomiędzy instalacjami. Dodatkowo program Audytor SET 7.2
umożliwia import modelu budynku z programu Revit oraz eksport zaprojektowanych instalacji sanitarnych do tego programu.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.