Analiza porównawcza gazomierzy miechowych i termicznych w realnych warunkach eksploatacji
Marek Pinkas
  

Słowa kluczowe: gazomierze miechowe, gazomierze termiczne, błędy rozliczeń, pomiar masowy, taryfy gazowe

 

 

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu prawa polskiego i europejskiego i w ten sposób potwierdzono, iż gazomierze termiczne mogą być stosowane do rozliczeń w Polsce na takich samych zasadach jak gazomierze miechowe. Wskazano przy tym na niezgodność taryf gazowych z Rozporządzeniem o Taryfach, polegającą na dopuszczeniu braku korekcji na Nm3 przy niskim ciśnieniu. Dokonano szerokiego porównania gazomierzy miechowych i termicznych. Udowodniono, że w przypadku gazomierzy miechowych sumaryczne błędy w rzeczywistych warunkach pomiaru znacząco wykraczają poza zasady rzetelnego pomiaru. W związku z tym gazomierze miechowe nie powinny być stosowane bez wbudowanej korekcji temperatury oraz tabelarycznej korekcji ciśnienia. Wprowadzenie zmian wymaga przy tym większego zaangażowanie URE jako regulatora rynku oraz GUM w kontroli pomiarów gazu w warunkach eksploatacji. 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.