Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Jerzy Nejranowski
Władysław Szaflik
  
Słowa kluczowe: pobory ciepłej wody, nierównomierności poboru ciepłej wody, pobory chwilowe ciepłej wody
Streszczenie
Na podstawie długotrwałych pomiarów poborów chwilowych (pięciosekundowych) ciepłej wody, w ośmiu budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych z łącznie 1060 punktami poboru, określono zależności pomiędzy poborami chwilowymi,
a poborami z dłuższych okresów czasu. Wyznaczono stosunki wartości poborów z dłuższych okresów czasu do poboru
chwilowego. Określono zależności pomiędzy poborami dla obiektów o różnej liczbie punktów czerpalnych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.