Analiza mocy hydraulicznej strumienia wody w detekcji stanów pracy sieci wodociągowej
Ewa Burszta-Adamiak
Justyna Stańczyk
  
Słowa kluczowe: detekcja sieci wodociągowej, moc hydrauliczna strumienia wody, stany pracy sieci wodociągowej, awaria
Streszczenie:
Deterministyczno-losowy charakter poborów wody, który wpływa na stan eksploatacyjny sieci wodociągowych, powoduje iż
diagnoza rzeczywistych systemów dystrybucji wody jest zagadnieniem wieloaspektowym i trudnym wdrożeniowo. Jednostki
odpowiedzialne za bieżącą ocenę kondycji sieci wodociągowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
dysponują ograniczonymi narzędziami analiz parametrów stanu sieci wodociągowej. Standardowa rejestracja ciśnienia
i strumienia objętości wody odbywa się najczęściej z zachowaniem zbyt dużych interwałów czasowych a dane nie podlegają
ciągłej interpretacji w kontekście wykrywania stanów anormalnych. Pomimo istnienia wielu metod diagnozowania
systemów dystrybucji wody, wiele z nich nie znajduje zastosowania w warunkach terenowych. Są one wykorzystywane
jedynie do oceny układów laboratoryjnych, pozbawionych stochastycznych zjawisk, zachodzących w rzeczywistych systemach.
W artykule przedstawiono wyniki badań nad detekcją stanów pracy sieci wodociągowej z wykorzystaniem analizy
mocy hydraulicznej strumienia wody. Wykazano potrzebę oceny tego parametru w celach diagnostycznych
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.