Niezawodność eksploatacji sieci przesyłowych paliw ciekłych i gazowych, w aspekcie elastyczności wzdłużnej przewodu rurowego
Maciej Hirsz
  
Słowa kluczowe: rurociągi przesyłowe, bezpieczeństwo eksploatacji

 
Streszczenie
Nawet niewielkie odkształcenia (przemieszczenia) przewodu rurowego rurociągów służących do przesyłu paliw ciekłych
i gazowych spowodowane obciążeniami zewnętrznymi lub niestabilnością podłoża mogą powodować awarie i katastrofalne
zniszczenia otoczenia.
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo takich awarii zamiast kruchych należy budować elastyczne sieci przesyłowe, które
w wyniku działania dodatkowych obciążeń lub zmiany parametrów posadowienia będą miały zdolność odkształcenia plastycznego
(w ramach ciągliwości materiału z którego wykonane są rury), i zmniejszenia naprężeń miejscowych poprzez
rozłożenie ich na dłuższym odcinku rurociągu.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.