Analiza nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni w Rzeszowie
Adam Masłoń
Paulina Szczyrba
  
Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, nierównomierność dopływu

 
Streszczenie
W celu osiągnięcia usunięcia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczalnia stoi przed bardzo trudnym zadaniem jakim jest
właściwy dobór rozwiązania technologicznego oraz urządzeń wpływających na jakość oczyszczania. Wybór odpowiedniego
rozwiązania technologicznego wiąże się z wcześniejszym rozpoznaniem terenu i charakteru jego zabudowy, a także
warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych. Aby poprawnie dobrać wszystkie parametry i urządzenia, bardzo ważne
jest wcześniejsze przeprowadzenie badań dotyczących analizy ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków.
Z tego względu znajomość nierównomierności dopływu ścieków na etapie budowy bądź rozbudowy oczyszczalni ścieków
jest nieodzowna. Dopływ ścieków do oczyszczalni charakteryzuje się znacznymi wahaniami w cyklu godzinowym, tygodniowym,
miesięcznym i kwartalnym. Dlatego też ważna jest znajomość pełnej dynamiki dopływu ścieków do oczyszczalni.
Celem pracy jest określenie nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni ścieków w Rzeszowie w latach 2016–2018
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.