Niskoemisyjne paliwo węglowe dla ogrzewnictwa komunalnego
Katarzyna Matuszek
Sławomir Stelmach
  
Słowa kluczowe: niska emisja, węglowe paliwa niskoemisyjne, błękitny węgiel

 
Streszczenie
Na jakość powietrza w Polsce najbardziej niekorzystnie wpływa nieustanne wykorzystywanie pieców i kotłów małej mocy
o przestarzałych konstrukcjach i złym stanie technicznym, przede wszystkim z ręcznym załadunkiem paliwa. Jedyną metodą
zapewniającą natychmiastowe zmniejszenie emisji z takich urządzeń może być zastosowanie w nich paliw niskoemisyjnych.
Jeśli w procesie wstępnego przygotowania paliwa usunie się z niego (w sposób kontrolowany, w odpowiednio
przygotowanych instalacjach) pewną ilość części lotnych, nie zostaną one wyemitowane jako zanieczyszczenia podczas
spalania w urządzeniach grzewczych.
W referacie zaprezentowano wyniki dużego programu badawczego mającego na celu ocenę możliwości zmniejszenia emisji
szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza dzięki wprowadzeniu do użytkowania niskoemisyjnego paliwa węglowego
(błękitnego węgla). Błękitny węgiel charakteryzuje się zawartością popiołu poniżej 10%, zawartością części lotnych w przedziale
4÷8%, niską zawartością siarki (<0,5%) oraz wysoką wartością opałową – >27M J/kg. Jego spalanie w urządzeniach
grzewczych o przestarzałych konstrukcjach gwarantuje od kilku do kilkudziesięciu razy mniejsze emisje zanieczyszczeń niż
w przypadku stosowania innych paliw stałych (węgli i biomasy).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.