Wpływ kuchenek gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
Agnieszka Maliszewska
Aleksander Szkarowski
  
Słowa kluczowe: gaz ziemny, kuchenka gazowa, jakość powietrza, tlenek węgla, tlenki azotu

 
Streszczenie
Strategia rozwoju Polski zakłada, że w najbliższych latach wzrośnie znaczenie gazu oraz powiększy się liczba urządzeń
gazowych, będących na wyposażeniu gospodarstw domowych. Użytkowanie energii pochodzącej ze spalania paliwa organicznego
wiąże się z emisją substancji, które nie są dla człowieka obojętne. Wieloletnie kampanie i akcje promujące
bezpieczeństwo sprawiły, że jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem
węgla. Niewiele mówi się o zagrożeniach tlenkiem azotu, którego nadmierna koncentracja w pomieszczeniu kuchni, może
mieć wpływ na nasze zdrowie.
Autorzy artykułu postanowili przeprowadzić doświadczenie i zbadać jaki wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu kuchni
ma użytkowanie kuchenki gazowej.
Otrzymane wyniki pokazują, że przy przeciętnych warunkach eksploatacji kuchenki koncentracja stężenia NOx jest na tyle
wysoka, że może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.