Weryfikacja laboratoryjna możliwości zastosowania wybranych detektorów akustycznych i ultradźwiękowych do wykrywania wewnętrznych nieszczelności armatury gazowniczej
Mariusz Koc
Grzegorz Demusiak
  

Słowa kluczowe: nieszczelności wewnętrzne armatury gazowniczej, metoda detekcji akustycznej i ultradźwiękowej wycieków gazu, zastosowanie detekcji ultradźwiękowej do wykrywania wewnętrznych wycieków gazu
Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zastosowania różnych detektorów akustycznych i ultradźwiękowych do wykrywania wewnętrznych nieszczelności armatury gazowniczej. Dokonano weryfi kacji skuteczności zastosowania detektorów różnego typu, począwszy od prostych detektorów akustycznych do złożonych detektorów ultradźwiękowych do wykrywania nieszczelności wewnętrznych na gazowym zaworze iglicowym. Następnie przeprowadzono testy laboratoryjne zastosowania wybranego najlepszego detektora ultradźwiękowego do wykrywania wewnętrznych nieszczelności na różnych elementach armatury gazowniczej. Potwierdzono skuteczność omawianej metody detekcji ultradźwiękowej oraz jej ograniczenia w stosowaniu w warunkach rzeczywistych, przy wielu źródłach emisji fal ultradźwiękowych 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.