Doświadczenia z pracy solarnych suszarni osadów ściekowych w Polsce
Jan M. Miodoński
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
  
Słowa kluczowe: osady ściekowe, słoneczne suszenie, termiczne metody, promieniowanie słoneczne

 
Streszczenie W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabierają procesy suszenia osadów. Z jednej strony są skuteczną metodą zmniejszenia masy (i objętości) odpadów z oczyszczalni, a z drugiej strony stanowią przygotowanie przed ich dalszym, termicznym unieszkodliwianiem. Wśród tych metod obiecującym rozwiązaniem wydaje się wykorzystywanie darmowej energii w słonecznych suszarniach osadów ściekowych. W ramach niniejszego artykułu przeprowadzono badania w rzeczywistych obiektach suszarniczych w celu oceny efektywności ich pracy w pełnym cyklu rocznym. Badania wykazały lepszą efektywność pracy suszarni hybrydowych niż klasycznej. Stwierdzono również, że zastosowanie dodatkowego wspomagania cieplnego procesu suszenia nie umożliwia zrekompensowania defi cytu energii słonecznej w miesiącach zimowych.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.