Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania zewnętrznych powłok ochronnych rur z żeliwa sferoidalnego
Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
  

Od kilku lat skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) wraz
ze spektrometrią dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
(EDS) zaczęły być stosowane w Polsce do oceny przewodów
wodociągowych z żeliwa sferoidalnego oraz ze stali. Metody
SEM/EDS są od dawna używane w inżynierii materiałowej,
ale specjaliści z branży wodociągowo-kanalizacyjnej zazwyczaj
nie znają ich możliwości, a tym bardziej ograniczeń. Znajomość
mikroskopii elektronowej jest istotna w każdym przypadku,
w którym sięga się po tą technikę do oceny jakości rur. Przedstawiono
dyskusję nad zaletami i ograniczeniami tej metody, wykorzystując
przykładowe wyniki przeprowadzonych pomiarów

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.