Ocena niezawodności wybranej stacji wodociągowej w oparciu o wskaźnik gotowości
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Elżbieta Kuzioła
Ewa Hołota
Katarzyna Wiśniewska
  

Słowa kluczowe: niezawodność, wskaźnik gotowości, zaopatrzenie

w wodę

Streszczenie

Analiza niezawodnościowa pozwala zwiększyć bezpieczeństwo

funkcjonowania systemu, poprzez dobór najefektywniejszych

rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych

i technologicznych, strukturalnych, strategicznych itp. Niezawodność

obiektu ilościowo można oceniać za pomocą miar

lub wskaźników niezawodności. W obliczeniach praktycznych,

jednym z najczęściej stosowanych jest wskaźnik gotowości. W

artykule przedstawiono analizę niezawodności wybranej stacji

wodociągowej w oparciu o wyznaczone na bazie empirycznej

wskaźniki gotowości. W związku ze znacznym stopniem złożoności

rozpatrywanych układów, dla celów analizy wybrano

do obliczeń metodę tzw. minimalnych ścieżek niesprawności.

Analizie poddano wszystkie obiekty techniczne stacji wraz

z układem zasilania energetycznego. Określono także wskaźnik

gotowości dla stacji wodociągowej rozpatrywanej jako całość.

Uzyskane rezultaty porównano z danymi zawartymi w literaturze.

Uzyskany wskaźnik gotowości całej rozpatrywanej stacji

wodociągowej, w warunkach jej eksploatacji, predestynuje ją do

zasilania wodociągu o I klasie niezawodności.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.