Zastosowanie wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych
Anna Młyńska
Michał Zielina
  
Artykuł dotyczy powłok z żywic epoksydowych, wykorzystywanych
do odnowy przewodów wodociągowych. Główną uwagę
skupiono na ich składzie i właściwościach, a także przedstawiono
w jaki sposób przeprowadza się renowację z zastosowaniem
tego materiału. Ponadto, mając na uwadze fakt, że ochronna
wykładzina epoksydowa pozostaje w bezpośrednim kontakcie
z transportowaną wodą, przeanalizowano czy żywice epoksydowe
mogą wpływać na zmiany niektórych parametrów jakościowych
wody. Z przeprowadzonej analizy wynika, że żywice
epoksydowe cechują się szeregiem dobrych właściwości, dzięki
którym są odpowiednim materiałem do antykorozyjnej ochrony
wewnętrznych powierzchni rurociągów. Pomimo tego, iż należą
do grupy materiałów polimerowych i zawierają w swoim składzie
liczne związki chemiczne, to jednak prawdopodobnie nie
stanowią one poważnego zagrożenia dla zachowania wymaganej
jakości wody do picia.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.