Efektywność energetyczna warszawskich oczyszczalni ścieków
Agnieszka Bisak
Aleksandra Cyganecka-Wilkoszewska
Dominika Raszkiewicz
  

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zużycia energii na procesy oczyszczalnia ścieków i przeróbki osadów ściekowych przyczynił się do wdrożenia w oczyszczalniach ścieków rozwiązań mających na celu zmniejszenie energochłonności prowadzonych procesów oraz zwiększenie udziału produkcji energii własnej. Do powszechnie stosowanych rozwiązań należą agregaty prądotwórcze zasilane biogazem powstającym w Wydzielonych Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych. Innymi rozwiązaniami prowadzącym do zwiększenia udziału energii własnej w ilości energii zużytej są panele fotowoltaiczne, turbiny wodne czy pompy ciepła.
W niniejszym  artykule energochłonność poszczególnych procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wpływające na poprawę bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków przedstawiono na przykładzie dwóch stołecznych oczyszczalni: oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz oczyszczalni ścieków „Południe”.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.