Adaptacja osadu czynnego do ścieków zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia
Dorota Olejnik
Ewa Liwarska-Bizukojć
Małgorzata Klink
Przemysław Bernat
  

W artykule przedstawiono wyniki adaptacji osadu czynnego do ścieków zawierających w swoim składzie mikrozanieczyszczenia, takie jak 17α-etynyloestradiol (EE2), diklofenak (DCF) lub 4-nonylofenol (4NP). Stwierdzono, że osad czynny dość dobrze adaptuje się do ścieków syntetycznych zawierających jedno z badanych mikrozanieczyszczeń, a ich obecność nie zakłóca procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Uzyskane efekty usunięcia badanych mikrozanieczyszczeń metodą osadu czynnego są również zadowalające i zgodne z wartościami podawanymi w literaturze. Najwyższy stopień usunięcia uzyskano dla EE2 (93%) oraz dla 4NP (70%), a najniższy dla DCF (57,6%).

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.