Wpływu stałego pola magnetycznego na proces ozonolizy niejonowych substancji powierzchniowo – czynnych (rokafenol n8/n40/n8p14) w roztworach wodnych
Magdalena Rokicka
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
  

Celem badań było określenie wpływu stałego pola magnetycznego (SPM) na sprawność procesu ozonolizy detergentów: ROKAfenol  N8 (R N8), ROKAfenol  N40 (R N40) oraz ROKAfenol N8P14 (R N8P14) w roztworach wodnych. Badania skoncentrowano na ustaleniu znaczenia stężenia ozonu w układzie technologicznym oraz znaczenia SPM na uzyskane efekty degradacji detergentu. Wykorzystanie najwyższej dawki utleniacza oraz czynnika fizycznego spowodowało, iż końcowe efekty degradacji detergentu RN40 wzrosły z 19,43% do 54,09%, co dało wyniki
o 34% wyższe niż uzyskane w etapie I eksperymentu bez użycia SMP. Najwyższą sprawność degradacji analizowanych związków zanotowano w przy zastosowanej dawce ozonu 3,0 g O3/dm3 · h i wynosiła ona  97±3 %. Było to o 46 % więcej w porównaniu do analogicznych dawek reagentów bez zastosowania SPM.
 

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.