Wykorzystanie pogłębionego utleniania w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z roszarni lnu
Dawid Szwarc
Karolina Szwarc
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
  

Celem przedstawionych badań było określenie efektywności usuwania związków organicznych ze ścieków pochodzących z roszarni lnu z wykorzystaniem modyfikowanej reakcji Fentona. W badaniach wykorzystano koagulanty siarczan żelaza (III) i chlorek poliglinu jako katalizatory reakcji oraz 30 % roztwór nadtlenku wodoru.
Eksperyment podzielony był na pięć wariantów, których kryterium podziału były reagenty wprowadzane do ścieków. Wariant pierwszy obejmował testowanie efektywności usuwania związków organicznych z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III). W kolejnych wariantach zastosowano nadtlenek wodoru (wariant 2), mieszaninę siarczanu żelaza (III) i nadtlenku wodoru (wariant 3), polichlorek glinu (wariant 4) oraz mieszaninę polichlorku glinu i nadtlenku wodoru (wariant 5). Wszystkie warianty podzielone były na 5 serii badawczych, które zróżnicowane były pod względem dawki reagentów.Najwyższą efektywność uzyskano przy zastosowaniu mieszaniny perhydrolu i siarczanu żelaza (III) w dawce 0,45 g Fe3+dm-3  i 8,25 g H2O2dm-3, która kształtowała się na poziomie 93,42 %.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.