Modele integracji narzędzi informatycznych z programem Epanet .
Andrzej Urbaniak
Jędrzej Bylka
Rafał Brodziak
  
Zwiększające się potrzeby w zakresie zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, powodują konieczność ciągłego rozwoju wykorzystywanych narzędzi modelowania sieci wodociągowych. Jednym z takich narzędzi jest program Epanet. Ze względu na otwartą architekturę oraz dostępność do kodu źródłowego algorytmów obliczeń hydraulicznych, program ten stał się podstawą do budowy wielu systemów zarządzania siecią wodociągową. Systemy te służą do wspomagania podejmowania decyzji w projektowaniu i eksploatacji układów transportujących wodę. W artykule przedstawiono modele integracji programu Epanet z innymi narzędziami informatycznymi. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć integracji z systemami GIS, bazami danych oraz programami do obliczeń numerycznych. Omawiane rozwiązania stwarzają możliwość tworzenia uniwersalnych środowisk informatycznych do zarządzania sieciami wodociągowymi. Ich zastosowanie może być szczególnie przydatne do rozwiązywania niestandardowych problemów
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.