Badania rozkładu temperatury promienników tarasowych zasilanych gazami węglowodorowymi
Iwona Stachurek
Monika Gorgoń
Zbigniew A. Tałach
  
Warunki klimatyczne panujące w naszym kraju przyczyniły się do wzrostu zainteresowania gazowymi urządzeniami grzewczymi, które coraz powszechniej stosowane są jako dodatkowe źródło ciepła na tarasach, ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz. Szczególnie coraz większą rolę odgrywają promienniki tarasowe zasilane propanem-butanem. Na rynku dostępne są różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne promienników tarasowych. Przeprowadzone badania na gazowym promienniku tarasowym z ogrzewaniem rurowym o konstrukcji cylindrycznej wykazały dobre parametry grzewcze i niską emisję produktów spalania.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.