Metodologia postępowania przy ograniczaniu uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków
Łukasz Jaroszyński
  
W artykule przedstawiono problematykę uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków. Podano sposoby oceny oraz szacowania wielkości emisji odorów z emitorówz najdujących się w oczyszczalniach ścieków. W artykule zostały scharakteryzowane główne źródła odorów z wybranych procesów technologicznych stosowanych w oczyszczalniach, dla których przedstawiono współczynniki emisji odorów. W celu usystematyzowania prac związanych ze zmniejszeniem uciążliwości zapachowej, zaprezentowano sposób postępowania zmierzający do ograniczenia emisji odorów z terenu oczyszczalni ścieków. Zaletą przedstawionej metodologii jest jej duża praktyczność oraz możliwość zastosowania dla wszelkich obiektów gospodarki komunalnej, w których powstają związki uciążliwe zapachowo. Przedstawioną metodologię zastosowano z pozytywnym skutkiem dla dwóch polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przyczyniając się do wskazania kierunków działania w celu zmniejszeniu uciążliwości zapachowej kilku oczyszczalni ścieków i obiektów uciążliwych zapachowo na terenie jednego z miast wojewódzkich w Polsce
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.