Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – studium przypadku
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Katarzyna Miszta-Kruk
Norbert Wronowski
Paweł Suchorab
  

Ze względu na coraz szersze wykorzystywanie systemów komputerowych do zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, bazy GIS stają się często bezpośrednią podstawą do budowy modeli numerycznych sieci dystrybucyjnych. Istnieje szereg programów umożliwiających automatyczną budowę modelu w oparciu o dane zawarte w bazach GIS. Niestety w większości wypadków tak zbudowane modele wymagają żmudnych prac związanych z uzupełnianiem i korektą danych. W artykule przedstawione zostaną studia przypadku budowy modelu numerycznego sieci wodociągowej (EPANET) i kanalizacyjnej (SWMM). Za podstawę modeli posłużyła zbudowana w przedsiębiorstwie wodociągowym baza GIS. Modele powstały z wykorzystaniem programu Model Manager. Na przykładzie obu modeli Autorzy przedstawiają najczęściej pojawiające się problemy z ich budową, a także wskazują najważniejsze przyczyny ich powstawania.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.