Szukaj

Artykuły w otwartym dostępie Open Access

Polityka energetyczna Niemiec i Francji w kontekście energii, ochrony środowiska i niezależności od dostaw surowców / The energy policy of Germany and France in the context of environmental protection and independence from the supplies of commodities

Leszek Dawid, Żanna Stręk, Monika Mika, Urszula Ala-Karvia

DOI: 10.15199/17.2024.3.2, marzec 2024

Pobierz PDF


Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniu / Intercomparison in the field of high-pressure calibration of gas meters

Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński

DOI: 10.15199/17.2024.3.1, marzec 2024

Pobierz PDF


Osmoza prosta jako skuteczna metoda zatężania roztworów kationowych substancji powierzchniowo czynnych / Forward osmosis as an effective concentration method for cationic surfactant solutions

Aleksandra Klimonda, Izabela Kowalska

DOI: 10.15199/17.2024.2.5, luty 2024

Pobierz PDF


Porównanie wskaźników stabilności wody powierzchniowej z rzeki po procesie koagulacji siarczanem glinu / Comparison of water stability indices of surface water from the river after the coagulation process with the use of aluminum sulphate

Alicja Knap-Bałdyga, Małgorzata Perchuć

DOI: 10.15199/17.2024.2.4, luty 2024

Pobierz PDF


Modelowanie hydrodynamiczne dużego systemu kanalizacji deszczowej – na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie / Hydrodynamic modelling of a large stormwater sewer system – the case of Warsaw Chopin Airport

Mariusz Paweł Barszcz

DOI: 10.15199/17.2024.2.3, luty 2024

Pobierz PDF


Analiza zmian zapotrzebowania na wodę w kontekście pandemii SARSA CoV-2 w wybranych jednostkach osadniczych w Polsce / Demand Changes by the SARS CoV-2 Virus Pandemic in Selected Water Supply Systems – Poland case study

Alicja Bałut, Jędrzej Bylka and Michał Januszko

DOI: 10.15199/17.2024.2.2, luty 2024

Pobierz PDF


Skip to content