Szukaj

Artykuły w otwartym dostępie Open Access

Wykorzystanie bateryjnych magazynów energii do optymalizacji produkcji ciepła w ciepłownictwie / Battery energy storage utilization in optimization of heat production in district heating sector

Rafał Nowakowski

DOI: 10.15199/17.2024.1.2, styczeń 2024

Pobierz PDF


Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastoswania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG / Four decades of development and use of Coriolis flow meters as measuring devices in gas industry. Possibilities of applying Coriolis mass flow meters for LNG measurements

Grzegorz Rosłonek

DOI: 10.15199/17.2024.1.1, styczeń 2024

Pobierz PDF


Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych / The use of extremophilic microalgae Cyanidioschyzon merolae and Galdieria sulphuraria in the recovery of metals from acid mine drainage (AMD) as an alternative source of critical raw materials

Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbańska

DOI: 10.15199/17.2023.9.6, wrzesień 2023

Pobierz PDF


Nowe kierunki zastosowania zużytych katalizatorów jako sorbentów do usuwania zanieczyszczeń z cieczy / New directions for the use of spent catalysts as sorbents for removing impurities from liquids

Anna Niemczyk-Wojdyla, Rafal Zawisz, Agnieszka Fornalczyk*), Joanna Willner, Agnieszka Sobianowska-Turek, Oksana Velgosova

DOI: 10.15199/17.2023.9.5, wrzesień 2023

Pobierz PDF


Wpływ sposobu regulacji natężenia przepływu wody w Recyrkulacyjnych Systemach Akwakulturowych (RAS) na straty energii / The influence of the method of regulating the water flow rate in Recirculating Aquaculture Systems (RAS) on energy losses

Łukasz Józefowicz, Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Agnieszka Sobianowska-Turek

DOI: 10.15199/17.2023.9.4, wrzesień 2023

Pobierz PDF


Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej / Numerical assessment of green infrastructure and permeable pavements influence on runoff outflow in small-scale industrial catchment

Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski

DOI: 10.15199/17.2023.9.3, wrzesień 2023

Pobierz PDF


Skip to content