Szukaj

Artykuły w otwartym dostępie Open Access

Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych / Evaluation of efficiency of the WWTP, treating wastewater from non-alkohol and low-alcohol beverages

Radosław Żyłka, Wojciech Dąbrowski

DOI: 10.15199/17.2021.12.5, grudzień 2021

Pobierz PDF


SimNet TSGas – pakiet oprogramowania do symulacji dynamicznej sieci gazowych / SimNet TSGas – software package for the dynamic simulation of gas networks

Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Maciej Chaczykowski

DOI: 10.15199/17.2021.12.4, grudzien 2021

Pobierz PDF


Stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy w technologii WIZE 169 MHz / WIZE 169 MHz water meters stationary remote reading system

Jacek Rogiński, Andrzej Żak, Andrzej Jemielity, Rafał Maliszewski, Jakub Bobrowski, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski

DOI: 10.15199/17.2021.12.3, grudzień 2021

Pobierz PDF


Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge

Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz

DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021

Pobierz PDF,


Zero-plus energetyczna stacja gazowa – analiza dostępnych rozwiązań technologicznych / Zero-plus-energy city gate station – analysis of available technological solutions

Marcin Piotr Gontarski

DOI: 10.15199/17.2021.12.1, grudzień 2021

Pobierz PDF


Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię / An improvement of the energy parameters at the family building – an alternative way of energy supply

Alicja Ewa Urbanowicz, Natalia Mysiakowska

DOI: 10.15199/17.2021.11.5, listopad 2021

Pobierz PDF


Skip to content