Szukaj

Artykuły w otwartym dostępie Open Access

Power-to-Gas świętym graalem racjonalnej transformacji energetycznej w Polsce / Power-to-Gas as the holy grail of rational energy transformation in Poland

Szymon Kowalski

DOI: 10.15199/17.2021.11.4, listopad 2021

Pobierz PDF


Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach / Analysis of the efficiency of biogas production obtained with the use of sewage sludge on the example of the sewage treatment plant in Siedlce

Ewa Sadowska

DOI: 10.15199/17.2021.11.3, listopad 2021

Pobierz PDF


Możliwości poprawy rozkładów obciążeń działających na rurociągi układane w wykopach / The possibilities of improvement of load distribution acting on the pipelines laid int renches

Andrzej Kolonko

DOI: 10.15199/17.2021.11.2, listopad 2021

Pobierz PDF


Przyjęcie skroplonego gazu do zbiorników procesowych na stacji regazyfikacji LNG / Refueling of liquefied natural gas at the LNG regasification station

Andrzej Żero, Jan Snarski

DOI: 10.15199/17.2021.11.1, listopad 2021

Pobierz PDF


Biogazownie rolnicze w kontekście uciążliwości zapachowej / Agricultural biogas plants in the context of odour nuisance

Marta Wiśniewska

DOI: 10.15199/17.2021.10.6, pażdziernik 2021

Pobierz PDF


Urbano – modelowanie sieci w standardzie BIM / Urbano – network modeling in the BIM standard

Joanna Karczewska

DOI: 10.15199/17.2021.10.5, pażdziernik 2021

Pobierz PDF


Skip to content