Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.12.6

Wpływ warunków koagulacji na wielkość i morfologię agregatów organizmów fitoplanktonowych / Effect of coagulation conditions on size and morphology of phytoplanktonic organism aggregates Ewelina Kapuścińska DOI: 10.15199/17.2023.12.6, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.12.5

Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni MBR i analiza ryzyka przyrodniczego ich wykorzystania / Mobility of Heavy Metals in Sewage Sludge from MBR Wastewater Treatment Plants and the Ecological Risk Analysis of Their Environmental Utilization Robert Kowalik, Agata Janaszek DOI: 10.15199/17.2023.12.5, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.12.4

Wpływ zmiany temperatury pomieszczeń na zużycie energii i gazu w budynku jednorodzinnym o różnym standardzie energetycznym w warunkach klimatycznych Polski / Influence of changes in room temperature on energy and gas consumption in a single-family building with different energy standards in Polish climatic conditions Piotr Kowalski, Wojciech Cepiński, Paweł Szałański DOI: 10.15199/17.2023.12.4, grudzień 2023 Pobierz […]

DOI: 10.15199/17.2023.12.3

Wytwarzanie wodoru z gazu ziemnego – analiza technologii wytwarzania / Hydrogen Production from Natural Gas – analysis of manufacturing technology Marta Gburzyńska Marta Gburzyńska DOI: 10.15199/17.2023.12.3, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.12.2

Wpływ dodatku wodoru do sieci gazowej projektowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym / Effect of hydrogen addition to the gas network on the design of the gas system in a residential building Andrzej Jedlikowski, Sebastian Englart, Maciej Skrzycki DOI: 10.15199/17.2023.12.2, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.12.1

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485ME / Influence of hydrogen blended gas transmission under transient flow on L485ME steel grade fracture toughness Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek DOI: 10.15199/17.2023.12.1, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.6

Efektywne napowietrzanie w instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych / Effective aeration in a biodegradable waste processing installation Robert Sidełko, Piotr Grabek DOI: 10.15199/17.2023.11.6, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.5

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część druga / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part two Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.11.5, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.4

Porównanie wpływu dawkowania koagulantów żelazowych do osadu poddawanego fermentacji, na zmniejszenie zawartości siarkowodoru w produkowanym biogazie / Comparison of the effect of dosing iron coagulants to the sludge before fermentation process on reducing hydrogen sulphide content in biogas Dariusz Kozłowski, Katarzyna Ignatowicz DOI: 10.15199/17.2023.11.4, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.3

Zużycie wody ciepłej i zimnej w latach 2011-2022 na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych / Domestic hot and cold water consumption in the years 2011-2022 in selected multifamily buildings Ewa Hołota, Anna Życzyńska, Grzegorz Dyś DOI: 10.15199/17.2023.11.3, listopad 2023 Pobierz PDF

Skip to content