Szukaj

Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni MBR i analiza ryzyka przyrodniczego ich wykorzystania / Mobility of Heavy Metals in Sewage Sludge from MBR Wastewater Treatment Plants and the Ecological Risk Analysis of Their Environmental Utilization

Robert Kowalik, Agata Janaszek

DOI: 10.15199/17.2023.12.5, grudzień 2023

Pobierz PDF