Szukaj

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485ME / Influence of hydrogen blended gas transmission under transient flow on L485ME steel grade fracture toughness

Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek

DOI: 10.15199/17.2023.12.1, grudzień 2023

Pobierz PDF


Skip to content