Szukaj

Wpływ warunków koagulacji na wielkość i morfologię agregatów organizmów fitoplanktonowych / Effect of coagulation conditions on size and morphology of phytoplanktonic organism aggregates

Ewelina Kapuścińska

DOI: 10.15199/17.2023.12.6, grudzień 2023

Pobierz PDF