Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych. Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym samym medium co LNG. Różnice wynikają ze źródła pochodzenia obu. W naszym kraju produkcja LNG, w porównaniu do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskiejest minimalna. Jednak okazuje […]

Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej. Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2023 r. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez […]

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach zróżnicowanej jakości gazu oraz rozwiązań wspierających wprowadzanie gazów odnawialnych do systemów gazowniczych. Przedstawione zostały przykłady instalacji dostarczających biometan i wodór do sieci, opisano doświadczenia wybranych krajów w zakre­sie integracji LNG […]

Czasopismo 02/2023 (Luty)

Zarządzanie zróżnicowaniem jakości gazu w systemach gazowniczych. Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie W wielu krajach struktura rynku gazu ulega istotnym zmianom, spowodowanym głównie dążeniem do ograniczenia emisyjności źródeł energii (gaz ze źródeł odnawialnych), rozwojem globalnego i lokalnego handlu gazem (w tym przede wszystkim LNG), działalnością instytucji regulacyjnych (liberalizacja rynków, zasada TPA), czy wreszcie […]

Polski Kongres Klimatyczny 2023
Zapowiedź

Polski Kongres Klimatyczny 2023 Zapowiedź Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej. Transformacja klimatyczno – energetyczna […]

Czasopismo 01/2023 (Styczeń)

Rola technologii CCUS w transformacji energetycznej. Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Technologie CCUS mogą potencjalnie odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej UE, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Istotne znaczenie w związku z tym mają działania w obszarze badań i innowacji. Tworzenie projektów CCUS na skalę przemysłową, pozwoli na zidentyfikowanie […]

Sympozjum, GAZOWNICTWO W DOBIE ZMIAN”

Program Sympozjum:„Gazownictwo w dobie zmian”Zakopane, 13-15 stycznia 2023 r. Piątek, 13 stycznia 2023 r. 13.00 Przyjazd i rejestracja gości 13.30 – 14.30 Obiad   14.30 – 15.00 Otwarcie sympozjum i powitanie gości: (Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa) Wystąpienia gości: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PKN Orlen S.A., PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG. SESJA […]

Zapowiedź konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej 2023

Trwa nabór wniosków do konkursu Liderów Transformacji Energetycznej, który organizowany jest przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Kapituła konkursu to między innymi Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej jest promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych […]

Czasopismo 12/2022 (grudzień)

Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD Andrzej Żero Zobacz streszczenie Przyjęcie gazu w postaci LNG do zbiorników stacji regazyfikacji LNG wiąże się z prawidłowym określeniem ilości przyjętego LNG. Artykuł przedstawia zmianę w podejściu do określania ilości wprowadzanego do stacji regazyfikacji LNG gazu w postaci skroplonej przez pryzmat rozwoju rynku małego LNG. […]

Wodociągi zachęcają mieszkańców do zmiany nawyków

Elbląskie i kobierzyckie przedsiębiorstwa wodociągowe to kolejne podmioty, które – oprócz uzdatniania i dostarczania wody pitnej mieszkańcom gmin – postawiły na edukację. Kampanie – mające na celu zmianę nawyków korzystania z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oszczędzanie wody czy picie kranówki – kierowane są zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Dlaczego przedsiębiorstwa odpowiedzialne za wodę w naszych […]