Deszczowe rozwiązania Wavin

Dla Wavin przejęcie holenderskiego start-upu MetroPolder to ważny ruch. Pozwolił firmie pozyskać ekspercką wiedzę i konkretne rozwiązania z zakresu ochrony terenów miejskich przed powodziami. Wiedza i doświadczenie MetroPolder pozwalają Wavin zbliżyć się do celu, czyli realizacji projektu zamknięcia cyklu wodnego w miastach, a tym samym do przygotowania ośrodków miejskich na wyzwania przyszłości. To ważne, szczególnie […]

Czasopismo 11/2022 (listopad)

Efekt Joule’a – Thomsona w procesie redukcji gazu ziemnego. Kwaśniewski Zobacz streszczenie W artykule wskazano wpływ Efektu Joule’a – Thomsona na zmiany temperatury gazu w zależności od wartości redukowanego ciśnienia. Wskazano również urządzenia możliwe do zamontowania w stacji gazowej, które eliminują negatywne skutki znacznego obniżenia temperatury gazu podczas procesu redukcji. Wskazano algorytm obliczeń umożliwiający dobór […]

Czasopismo 10/2022 (październik)

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego Michał Kałowski Zobacz streszczenie Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli systemu gazowego w zachodzącej transformacji energetycznej. Określenie możliwości wykorzystania paliwa gazowego do bilansowania energii, a także wraz z zachodzącą dekarbonizacją systemu energetycznego oraz realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej wskazanie potrzeby […]

Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom WIBHIŚ.

W dniu 8 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło się Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom WIBHIŚ. Inicjatywa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW, Klubu Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska PW oraz Koła Naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, […]

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

„WYZWANIA ORAZ PROBLEMY MAŁYCH SYSTEMÓWWODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH” TEMATYKA KONFERENCJI Perspektywy rozwoju branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich Nowe możliwości zarządzania małymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Monitoring w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych Zagrożenia oraz problemy eksploatacyjne małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Nowe rodzaje zanieczyszczeń i zagrożeń dla jakości wody i ścieków Aspekty prawne i środowiskowe wykorzystania […]

Czasopismo 9/2022 (wrzesień)

100 lat czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna „– historia w skrócie Andrzej J. Osiadacz Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Niniejszy artykuł dotyczy roli, jaką gazownictwo może odegrać w procesie transformacji energetycznej oraz sposobu, w jaki może wspierać dekarbonizację gospodarki. Wskazano bariery o decydującym znaczeniu w realizacji tych celów, […]

Czasopismo 7-8/2022 (lipiec-sierpień)

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w procesie budowy rurociągów lądowych Maciej Witek, Paweł Wlazło Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono zastosowanie opracowań fotogrametrycznych pozyskanych z niskiego pułapu lotniczego przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Na podstawie lotu testowego przedstawiony został proces planowania nalotu, pozyskania danych obrazowych i generowania opracowań, którymi były: numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu […]

Odbierz Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej!

Jeśli od ukończenia Twoich studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej minęło 50 lat lub więcej – możesz w tym roku odebrać specjalny Złoty Dyplom PW. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska oraz Koło Naukowe […]

Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej

Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej W trakcie Światowego Forum Miejskiego organizowanego przez ONZ w Katowicach, miała miejsce pierwsza galarozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej. Celem konkursu jest promowanie innowacji oraz skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii czy usług, wspierających ochronę klimatu i środowiska. Jeszcze ważniejsze jednak są innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Konkurs jest kontynuacją […]

Hydroprezentacje po raz 24!

Rejestracja już otwarta a program znany! Będą wybitni specjaliści, eksperci w swojej dziedzinie, ciekawe prelekcje i debaty, a to wszystko w bardzo malowniczym i klimatycznym miejscu! Ekologia i rozwój to tematy, które w ostatnich latach cieszą się ogromnym zainteresowaniem specjalistów z wielu różnych obszarów. W tym roku są motywem przewodnim XXIV ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego Hydroprezentacje. […]