Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 09/2023 (Wrzesień)

Symulacja śledzenia składu gazu w gazociągu przesyłowym.
DOI: 10.15199/17.2023.9.1

Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski


Badanie porównawcze jednowymiarowych modeli warstwowych magazynowania energii cieplnej.
DOI: 10.15199/17.2023.9.2

Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz


Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej.
DOI: 10.15199/17.2023.9.3

Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski


Wpływ sposobu regulacji natężenia przepływu wody w Recyrkulacyjnych Systemach Akwakulturowych (RAS) na straty energii.
DOI: 10.15199/17.2023.9.4

Łukasz Józefowicz, Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Agnieszka Sobianowska-Turek


Nowe kierunki zastosowania zużytych katalizatorów jako sorbentów do usuwania zanieczyszczeń z cieczy.
DOI: 10.15199/17.2023.9.5

Anna Niemczyk-Wojdyla, Rafal Zawisz, Agnieszka Fornalczyk, Joanna Willner, Agnieszka Sobianowska-Turek, Oksana Velgosova


Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych.
DOI: 10.15199/17.2023.9.6

Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbańska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Święto Politechniki Warszawskiej

 W ramach celebracji Święto Politechniki Warszawskiej 2023  w dniu 15.11.br. ,na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w Małej Auli Gmachu Głównego zostały wręczone odznaczenia dla

Czytaj więcej »

Czasopismo 10/2023 (październik)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury.DOI: 10.15199/17.2023.10.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch,

Czytaj więcej »