Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 09/2023 (Wrzesień)

Symulacja śledzenia składu gazu w gazociągu przesyłowym.
DOI: 10.15199/17.2023.9.1

Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski


Badanie porównawcze jednowymiarowych modeli warstwowych magazynowania energii cieplnej.
DOI: 10.15199/17.2023.9.2

Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz


Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej.
DOI: 10.15199/17.2023.9.3

Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski


Wpływ sposobu regulacji natężenia przepływu wody w Recyrkulacyjnych Systemach Akwakulturowych (RAS) na straty energii.
DOI: 10.15199/17.2023.9.4

Łukasz Józefowicz, Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Agnieszka Sobianowska-Turek


Nowe kierunki zastosowania zużytych katalizatorów jako sorbentów do usuwania zanieczyszczeń z cieczy.
DOI: 10.15199/17.2023.9.5

Anna Niemczyk-Wojdyla, Rafal Zawisz, Agnieszka Fornalczyk, Joanna Willner, Agnieszka Sobianowska-Turek, Oksana Velgosova


Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych.
DOI: 10.15199/17.2023.9.6

Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbańska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”