Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 09/2023 (September)

Simulation of gas composition tracking in a gas transmission pipeline.
DOI: 10.15199/17.2023.9.1

Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski


A comparative study of one-dimensional models for stratified thermal energy storage.
DOI: 10.15199/17.2023.9.2

Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz


Numerical evaluation of the impact of green infrastructure and water-permeable covers on surface runoff in a small industrial catchment.
DOI: 10.15199/17.2023.9.3

Aleksandra Ivanova, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski


The effect of how water flow rates are regulated in Recirculating Aquaculture Systems (RAS) on energy losses.
DOI: 10.15199/17.2023.9.4

Łukasz Józefowicz, Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Agnieszka Sobianowska-Turek


New directions for the use of spent catalysts as sorbents for removing impurities from liquids.
DOI: 10.15199/17.2023.9.5

Anna Niemczyk-Wojdyla, Rafal Zawisz, Agnieszka Fornalczyk, Joanna Willner, Agnieszka Sobianowska-Turek, Oksana Velgosova


Use of the extremophilic microalgae Cyanidioschyzon merolae and Galdieria sulphuraria in the recovery of metals from acid mine water (AMD) as an alternative source of critical raw materials.
DOI: 10.15199/17.2023.9.6

Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbanska

Last issue

Latest news

Issue 09/2023 (September)

Simulation of gas composition tracking in a gas transmission pipeline.DOI: 10.15199/17.2023.9.1 Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski Abstract This paper analyzes the tracking of hydrogen fraction in

Czytaj więcej »

Issue 07-08/2023 (July-August)

Hydrogen – the blue-green revolution.DOI: 10.15199/17.2023.7.1 Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski Abstract The article presents the hydrogen goals and strategy of the European Union and Poland

Czytaj więcej »