Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 06/2023 (Czerwiec)

Czujnik zawartości wodoru w gazie ziemnym.
DOI: 10.15199/17.2023.6.1

Edward Cieślar


Unikatowe rozwiązanie technologii oczyszczania gazu w Polskiej Spółce Gazownictwa.
DOI: 10.15199/17.2023.6.2

Ewa Pacześniak-Graczyk, Jacek Kawula


Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu turbulencji generowanych przez turbiny wiatrowe zlokalizowane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
DOI: 10.15199/17.2023.6.3

Waldemar Kamrat


Przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
DOI: 10.15199/17.2023.6.4

Dariusz Prasek


Potencjalna wartość rynkowa kondensatu elektrolitycznego odzyskanego z obróbki mechanicznej LIBs.
DOI: 10.15199/17.2023.6.5

Agnieszka Sobianowska-Turek, Przemysław Łoś, Agnieszka Fornalczyk, Michał Zygmunt


Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w detekcji emisji metanu.
DOI: 10.15199/17.2023.6.6

Sebastian Banaszek


Zastosowanie wielokryterialnej metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych do wyboru kierunku rekultywacji.
DOI: 10.15199/17.2023.6.7

Wojciech Kos, Mirosław Szyłak-Szydłowski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”