Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 06/2023 (Czerwiec)

Czujnik zawartości wodoru w gazie ziemnym.
DOI: 10.15199/17.2023.6.1

Edward Cieślar


Unikatowe rozwiązanie technologii oczyszczania gazu w Polskiej Spółce Gazownictwa.
DOI: 10.15199/17.2023.6.2

Ewa Pacześniak-Graczyk, Jacek Kawula


Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu turbulencji generowanych przez turbiny wiatrowe zlokalizowane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
DOI: 10.15199/17.2023.6.3

Waldemar Kamrat


Przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
DOI: 10.15199/17.2023.6.4

Dariusz Prasek


Potencjalna wartość rynkowa kondensatu elektrolitycznego odzyskanego z obróbki mechanicznej LIBs.
DOI: 10.15199/17.2023.6.5

Agnieszka Sobianowska-Turek, Przemysław Łoś, Agnieszka Fornalczyk, Michał Zygmunt


Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w detekcji emisji metanu.
DOI: 10.15199/17.2023.6.6

Sebastian Banaszek


Zastosowanie wielokryterialnej metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych do wyboru kierunku rekultywacji.
DOI: 10.15199/17.2023.6.7

Wojciech Kos, Mirosław Szyłak-Szydłowski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »