Czasopismo 9/2022 (wrzesień)

100 lat czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna „– historia w skrócie Andrzej J. Osiadacz Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Niniejszy artykuł dotyczy roli, jaką gazownictwo może odegrać w procesie transformacji energetycznej oraz sposobu, w jaki może wspierać dekarbonizację gospodarki. Wskazano bariery o decydującym znaczeniu w realizacji tych celów, […]

Czasopismo 7-8/2022 (lipiec-sierpień)

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w procesie budowy rurociągów lądowych Maciej Witek, Paweł Wlazło Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono zastosowanie opracowań fotogrametrycznych pozyskanych z niskiego pułapu lotniczego przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Na podstawie lotu testowego przedstawiony został proces planowania nalotu, pozyskania danych obrazowych i generowania opracowań, którymi były: numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu […]

Odbierz Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej!

Jeśli od ukończenia Twoich studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej minęło 50 lat lub więcej – możesz w tym roku odebrać specjalny Złoty Dyplom PW. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska oraz Koło Naukowe […]

Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej

Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej W trakcie Światowego Forum Miejskiego organizowanego przez ONZ w Katowicach, miała miejsce pierwsza galarozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej. Celem konkursu jest promowanie innowacji oraz skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii czy usług, wspierających ochronę klimatu i środowiska. Jeszcze ważniejsze jednak są innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Konkurs jest kontynuacją […]

Hydroprezentacje po raz 24!

Rejestracja już otwarta a program znany! Będą wybitni specjaliści, eksperci w swojej dziedzinie, ciekawe prelekcje i debaty, a to wszystko w bardzo malowniczym i klimatycznym miejscu! Ekologia i rozwój to tematy, które w ostatnich latach cieszą się ogromnym zainteresowaniem specjalistów z wielu różnych obszarów. W tym roku są motywem przewodnim XXIV ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego Hydroprezentacje. […]

Obchody 100-lecia miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  

W dniu 27.06.2022 r., w Domu Technika NOT w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja, poświęcona 100-leciu czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”(jubileusz był w 2021 r.) Konferencję otworzył redaktor Naczelny -prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, który wygłosił referat historyczny, przedstawiający rozwój czasopisma na przestrzeni lat, w powiązaniu ze stanem gospodarki i jej wpływem […]

Plebiscyt ekologiczny „Wspólna zielona przyszłość”

Kryzys klimatyczny i zdobycie niezależności od paliw kopalnych jest wielkim i pilnym wyzwaniem dla świata i dla Polski. Jeszcze mocniej pokazała to wojna w Ukrainie. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać innowacje i projekty, które przybliżają nas do zielonej przyszłości, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na swoje otoczenie społeczne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie […]

Czasopismo 06/96/2022 (czerwiec)

GWiTS 6 2022

Wodór – paliwo przyszłości Hydrogen – the fuel of the future Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną sposobów magazynowania wodoru. Wskazano również metody wytwarzania, magazynowania i transportowania wodoru. W opracowaniu zawarto również kwestię bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem paliwa wodorowego oraz porównano koszty magazynowania oraz transportu. The article presents an economic […]

XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2021-podsumowanie

W Kielcach odbyły się (15-16 września br.) XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Targi Kielce. Targom towarzyszyła konferencja, której tematem było „ Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne” a także warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji. W tegorocznej edycji EXPO-GAS wzięło udział prawie 3000 zwiedzających, 60 wystawców pochodzących z Polski […]

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych

XIII Konferencję Naukowo-Techniczną pt. “Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód powierzchniowych oraz zagadnienia zawiązane z technologiami bezwykopowymi”, która stanowi kontynuację cyklu konferencji ,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej”,  odbędzie się 13-15 października 2021 roku w Hotelu Arche Częstochowa. Organizatorem konferencji jest PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie. Poruszane zagadnienia: Komunalna gospodarka wodna Hydrogeochemia Uwarunkowania hydrogeologiczne ujęć wody Nowoczesne metody badań Modelowanie numeryczne […]